top

 

Advarselstavler

Advarselstavler angiver fare og opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.


 

Advarselstavler

A11 - Farligt vejkryds

A11 - Farligt vejkryds


Den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, tavlen opstilles hvis den krydsende trafik kan have svært ved at overholde sin vigepligt. Tavlen kan også opstilles på motorvej, hvor tilkørselsbanen har ubetinget vigepligt. vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A16 - Rundkørsel

A16 - Rundkørsel


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer en rundkørsel. Ved kørsel ind i en rundkørsel gælder reglen for ubetinget vigepligt, vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A17 - Fodgængerfelt

A17 - Fodgængerfelt


Tavlen opstilles hvor fodgængerfelt krydser kørebanen, uden for lyskryds. Hastigheden skal nedsættes, så man tydeligt viser fodgængeren at man kan og vil standse. Ved fodgængerfelter er standsning forbudt 5 m. før. Overhaling er forbudt, medmindre, man kan bevare det fulde udsyn over hele fodgængerfeltet under hele overhalingen.
A18 - Modkørende færdsel

A18 - Modkørende færdsel


Tavlen kan opstilles når en strækning med ensrettet færdsel ophøre, efter motorvej ophører. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A19 - Lyssignal

A19 - Lyssignal


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer et lyskryds, fx før bakketop, vejsving, eller på strækninger, hvor der køres med relativ høj hastighed. Hastigheden skal ned, således at man kan standse ,hvis signalet skifter. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A20 - Risiko for kødannelse

A20 - Risiko for kødannelse


Tavlen opstilles på strækninger, hvor der ofte er kødannelser. Er man sidste bil i køen, tænder man advarselsblinket ( havariblink). Et lovkrav på motor og motortrafikvej.
A21 - Cyklist

A21 - Cyklist


Tavlen opstilles, hvor en cykelsti ophører eller hvor cyklister krydser kørebanen. Vær særlig opmærksom på vejens udstyr.
A22 - Børn

A22 - Børn


Tavlen advarer om børn på kørebanen. Tavlen opstilles oftest ved skoler og børnehaver. Hastigheden skal ned. Vær også særlig opmærksom på evt. skolepatruljer.
A23 - Ryttere

A23 - Ryttere


Opstilles på strækninger med mange ryttere. Sæt hastigheden ned, hold god afstand, og brug aldrig hornsignal. Hvis hest og rytter befinder sig på en cykelsti, eller går i rabatten kan du fortsætte med uændret hastighed.
A26 - Dyrevildt

A26 - Dyrevildt


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer meget dyrevildt der krydser kørebanen. Sæt hastigheden ned. Hvis man påkører et dyr, ring til Falck, også selv om dyret løber videre.
A27 - kreaturer

A27 - kreaturer


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer mange bondegårds dyr, der kan også forekomme traktor og mejetærsker.
A31 - Glat vej

A31 - Glat vej


Kørebanen kan være glat, årsag skal være angiver på en undertavle, feks. isglat eller jordkørsel.
A33 - Løse sten

A33 - Løse sten


Opstilles på strækninger med mange løse sten. Ved møde med et andet køretøj sættes hastigheden ned til 40km/t.
A34 - Stenskred

A34 - Stenskred


Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme stenskred. Vær særlig opmærksom på sten på kørebanen.
A35 - Farlig rabat

A35 - Farlig rabat


Opstilles på strækninger med blød rabat eller høj kant. Pas på med at køre ud i rabatten du kan synke i.
A36 - Bump

A36 - Bump


Opstilles på strækninger med feks. fartdæmpende foranstaltninger, bump kan være farlige ved for høj hastighed.
A37 - Ujævn vej

A37 - Ujævn vej


Opstilles på strækninger med ujævn vej, nedsæt hastigheden.
A39 - Vejarbejde

A39 - Vejarbejde


Opstilles på strækninger med vejarbejde. Hastigheden skal ned og der skal vises særligt hensyn overfor de, der arbejder på vejen.
A41_1 - Højresving

A41_1 - Højresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til højre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A41_2 - Venstresving

A41_2 - Venstresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til venstre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A42_1 - Flere sving, det første til højre

A42_1 - Flere sving, det første til højre


Tavlen advarer om flere farlige uoverskuelige vejsving, det første til højre.Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A42_2 - Flere sving, det første til venstre

A42_2 - Flere sving, det første til venstre


Tavlen angiver flere farlige, uoverskuelige vejsving, det første til venstre. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_1 - Indsnævret vej

A43_1 - Indsnævret vej


Tavlen advarer om, at kørebanen indsnævres i begge retninger, længere fremme. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side

A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i venstre side indsnævres. Kig på kørebanen, hvis Linjen er slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis Linjen er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_3 - Indsnævring af vej - højre side

A43_3 - Indsnævring af vej - højre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i højre side indsnævres. Kig på kørebanen, er Linjen slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis Linjen er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A44 - Tunnel

A44 - Tunnel


Tavlen advarer om tunnel forude - hold ekstra god afstand til forankørende. Længden på tunnellen kan angives på undertavle. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A46_1 - Stejl nedkørsel

A46_1 - Stejl nedkørsel


Tavlen angiver den maksimale hældning. Er vejen meget stejl, kan det anbefales, at køre ned i samme gear, som man ville køre op i. Vær særlig opmærksom på vejens.
A46_2 - Stejl stigning

A46_2 - Stejl stigning


Kør op i lavt gear. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme

A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet, dvs. uden bomme, klokke eller lys. Flyt foden til bremsen, og se i begge retninger, om der kommer et tog. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A73 - Jernbane-overkørsel med bomme

A73 - Jernbane-overkørsel med bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er bevogtet. Husk, det er ingen garanti for, at der ikke kan komme tog. Bommene og signalet kan svigte, flyt foden til bremsen, og se i begge retninger. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel

A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver enkeltsporet jernbaneoverkørsel.
A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel

A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver en fler-sporet jernbaneoverkørsel.
A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side

A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.
A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side

A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.
A91 - Oplukkelig bro

A91 - Oplukkelig bro


Broen er omgivet af vand og kan være særlig glat i vådt føre og ved frost temperaturer. Vær særlig opmærksom på vejens omgivelser.
A92 - Havnekaj

A92 - Havnekaj


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.
A95 - Sidevind

A95 - Sidevind


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.
A96 - Lavtgående fly

A96 - Lavtgående fly


Vær særlig opmærksom på lavtgående fly. Flyene laver meget støj ved start og landing.
A99 - Anden fare

A99 - Anden fare


Farerens art angives på undertavle, fx. VAGT.