top

 

Oplysningstavler

Oplysningstavler angiver andre forhold af færdselsmæssig betydning. Oplysningstavler er rektangulære. De har, med visse undtagelser, blå bund og hvidt symbol eller hvid tekst.


 

Oplysningstavler

E11_4 - Ophængt pilafmærke

E11_4 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umiddelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre I fra den vognbane.
E11_6 - Ophængt pilafmærke

E11_6 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umidelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre i fra den vognbane.
E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_2_2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift

E16_2_2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift


Ved vognbaneskift, skal man sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre.
E17_1 - Fodgængerfelt

E17_1 - Fodgængerfelt


Fodgængerfelt Opstilles lige ved fodgængerfeltet.
E18 - Blind vej

E18 - Blind vej


Blind vej.
E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre

E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre


Ensrettet færdsel mod højre.
E37 - Krybespor

E37 - Krybespor


Krybespor: Krybespor. Kan man ikke køre mindst 50 km/t, skal man køre ud i krybesporet. Dette gælder for alle køretøjer. Man kører efter reglen for vognbaneskift.
E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel

E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel


Hastighedsangivelse for frakørsel: Angiver en anbefalet hastighed.
E42 - Motorvej

E42 - Motorvej


Motorvej: Angiver at du kører ind på en motorvej. Den generelle hastighed er 130 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.
E43 - Motortrafikvej

E43 - Motortrafikvej


Motortrafikvej: Angiver at du kører ind på en motortrafikvej. Den generelle hastighed er 80 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.
E44 - Motorvej ophører

E44 - Motorvej ophører


Motorvej ophører: Opstilles hvor mororvejen ophører - opstilles ikke ved frakørsels baner.
E45 - Motortrafikvej ophører

E45 - Motortrafikvej ophører


Motortrafikvej ophører.
E49 - Gågade

E49 - Gågade


Gågade.
E50 - Ophør af gågade

E50 - Ophør af gågade


Ophør af gågade.
E51 - Opholds- og legeområde

E51 - Opholds- og legeområde


Opholds- og legeområde: Her har børn fortrinsret og man må kun parkere, hvis der er parkeringbåse.
E53 - Område med fartdæmpning

E53 - Område med fartdæmpning


Område med fartdæmpning: Angiver en anbefalet hastighed.
E55 - Tættere bebygget område

E55 - Tættere bebygget område


Tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ind i tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 50 km/t.
E56 - Ophør af tættere bebygget område

E56 - Ophør af tættere bebygget område


Ophør af tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ud af tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 80 km/t.