top

Relaterede færdselstavler

A11 - Farligt vejkryds

A11 - Farligt vejkryds


Den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, tavlen opstilles hvis den krydsende trafik kan have svært ved at overholde sin vigepligt. Tavlen kan også opstilles på motorvej, hvor tilkørselsbanen har ubetinget vigepligt. vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A16 - Rundkørsel

A16 - Rundkørsel


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer en rundkørsel. Ved kørsel ind i en rundkørsel gælder reglen for ubetinget vigepligt, vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A17 - Fodgængerfelt

A17 - Fodgængerfelt


Tavlen opstilles hvor fodgængerfelt krydser kørebanen, uden for lyskryds. Hastigheden skal nedsættes, så man tydeligt viser fodgængeren at man kan og vil standse. Ved fodgængerfelter er standsning forbudt 5 m. før. Overhaling er forbudt, medmindre, man kan bevare det fulde udsyn over hele fodgængerfeltet under hele overhalingen.
A18 - Modkørende færdsel

A18 - Modkørende færdsel


Tavlen kan opstilles når en strækning med ensrettet færdsel ophøre, efter motorvej ophører. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A19 - Lyssignal

A19 - Lyssignal


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer et lyskryds, fx før bakketop, vejsving, eller på strækninger, hvor der køres med relativ høj hastighed. Hastigheden skal ned, således at man kan standse ,hvis signalet skifter. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A20 - Risiko for kødannelse

A20 - Risiko for kødannelse


Tavlen opstilles på strækninger, hvor der ofte er kødannelser. Er man sidste bil i køen, tænder man advarselsblinket ( havariblink). Et lovkrav på motor og motortrafikvej.
A21 - Cyklist

A21 - Cyklist


Tavlen opstilles, hvor en cykelsti ophører eller hvor cyklister krydser kørebanen. Vær særlig opmærksom på vejens udstyr.
A22 - Børn

A22 - Børn


Tavlen advarer om børn på kørebanen. Tavlen opstilles oftest ved skoler og børnehaver. Hastigheden skal ned. Vær også særlig opmærksom på evt. skolepatruljer.
A23 - Ryttere

A23 - Ryttere


Opstilles på strækninger med mange ryttere. Sæt hastigheden ned, hold god afstand, og brug aldrig hornsignal. Hvis hest og rytter befinder sig på en cykelsti, eller går i rabatten kan du fortsætte med uændret hastighed.
A26 - Dyrevildt

A26 - Dyrevildt


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer meget dyrevildt der krydser kørebanen. Sæt hastigheden ned. Hvis man påkører et dyr, ring til Falck, også selv om dyret løber videre.
A27 - kreaturer

A27 - kreaturer


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer mange bondegårds dyr, der kan også forekomme traktor og mejetærsker.
A31 - Glat vej

A31 - Glat vej


Kørebanen kan være glat, årsag skal være angiver på en undertavle, feks. isglat eller jordkørsel.
A33 - Løse sten

A33 - Løse sten


Opstilles på strækninger med mange løse sten. Ved møde med et andet køretøj sættes hastigheden ned til 40km/t.
A34 - Stenskred

A34 - Stenskred


Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme stenskred. Vær særlig opmærksom på sten på kørebanen.
A35 - Farlig rabat

A35 - Farlig rabat


Opstilles på strækninger med blød rabat eller høj kant. Pas på med at køre ud i rabatten du kan synke i.
A36 - Bump

A36 - Bump


Opstilles på strækninger med feks. fartdæmpende foranstaltninger, bump kan være farlige ved for høj hastighed.
A37 - Ujævn vej

A37 - Ujævn vej


Opstilles på strækninger med ujævn vej, nedsæt hastigheden.
A39 - Vejarbejde

A39 - Vejarbejde


Opstilles på strækninger med vejarbejde. Hastigheden skal ned og der skal vises særligt hensyn overfor de, der arbejder på vejen.
A41_1 - Højresving

A41_1 - Højresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til højre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A41_2 - Venstresving

A41_2 - Venstresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til venstre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A42_1 - Flere sving, det første til højre

A42_1 - Flere sving, det første til højre


Tavlen advarer om flere farlige uoverskuelige vejsving, det første til højre.Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A42_2 - Flere sving, det første til venstre

A42_2 - Flere sving, det første til venstre


Tavlen angiver flere farlige, uoverskuelige vejsving, det første til venstre. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_1 - Indsnævret vej

A43_1 - Indsnævret vej


Tavlen advarer om, at kørebanen indsnævres i begge retninger, længere fremme. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side

A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i venstre side indsnævres. Kig på kørebanen, hvis Linjen er slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis Linjen er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A43_3 - Indsnævring af vej - højre side

A43_3 - Indsnævring af vej - højre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i højre side indsnævres. Kig på kørebanen, er Linjen slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis Linjen er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A44 - Tunnel

A44 - Tunnel


Tavlen advarer om tunnel forude - hold ekstra god afstand til forankørende. Længden på tunnellen kan angives på undertavle. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A46_1 - Stejl nedkørsel

A46_1 - Stejl nedkørsel


Tavlen angiver den maksimale hældning. Er vejen meget stejl, kan det anbefales, at køre ned i samme gear, som man ville køre op i. Vær særlig opmærksom på vejens.
A46_2 - Stejl stigning

A46_2 - Stejl stigning


Kør op i lavt gear. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme

A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet, dvs. uden bomme, klokke eller lys. Flyt foden til bremsen, og se i begge retninger, om der kommer et tog. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A73 - Jernbane-overkørsel med bomme

A73 - Jernbane-overkørsel med bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er bevogtet. Husk, det er ingen garanti for, at der ikke kan komme tog. Bommene og signalet kan svigte, flyt foden til bremsen, og se i begge retninger. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.
A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel

A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver enkeltsporet jernbaneoverkørsel.
A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel

A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver en fler-sporet jernbaneoverkørsel.
A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side

A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.
A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side

A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.
A91 - Oplukkelig bro

A91 - Oplukkelig bro


Broen er omgivet af vand og kan være særlig glat i vådt føre og ved frost temperaturer. Vær særlig opmærksom på vejens omgivelser.
A92 - Havnekaj

A92 - Havnekaj


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.
A95 - Sidevind

A95 - Sidevind


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.
A96 - Lavtgående fly

A96 - Lavtgående fly


Vær særlig opmærksom på lavtgående fly. Flyene laver meget støj ved start og landing.
A99 - Anden fare

A99 - Anden fare


Farerens art angives på undertavle, fx. VAGT.
B11 - Ubetinget vigepligt

B11 - Ubetinget vigepligt


Ubetinget vigepligt: Opstillse i kryds, hvor du har ubetinget vigepligt. Bruges ofte sammen med vigelinie. (hajtænder) Vær særlig opmærksom på vejensforløb.
B13 - Ubetinget vigepligt

B13 - Ubetinget vigepligt


Ubetinget vigepligt - med fuldstop: Opstilles i kryds med dårlige oversigtsforhold og angiver, at alle køretøjer skal holde helt stille, før de kører frem i krydset. Vær særlig opmærksom på vejensforløb.
B15 - Sammenfletning

B15 - Sammenfletning


Sammenfletning Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene. Vær særlig opmærksom på vejensforløb.
B16 - Hovedvej

B16 - Hovedvej


Hovedvej: Opstilles på hovedvej. Vær særlig opmærksom på vejens type.
B17 - Hovedvej ophører

B17 - Hovedvej ophører


Hovedvej ophører: Opstilles hvor hovedvejen ophører. Vær særlig opmærksom på vejens type.
B18 - Hold tilbage for modgående

B18 - Hold tilbage for modgående


Hold tilbage for modgående: Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækning, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.
B19 - Modkørende færdsel skal holde tilbage

B19 - Modkørende færdsel skal holde tilbage


Modkørende færdsel skal holde tilbage.
C11_1 - Højresving forbudt

C11_1 - Højresving forbudt


Højresving forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.
C11_2 - Ventresving forbudt

C11_2 - Ventresving forbudt


Ventresving forbudt: Forbyder også vending. Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.
C12 - Vending forbudt

C12 - Vending forbudt


Vending forbudt: Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med en undertavle.
C19 - Indkørsel forbudt

C19 - Indkørsel forbudt


Indkørsel forbudt: Tavlen forbyder indkørsel med et hvert køretøj.
C21 - Kørsel i begge retninger forbudt

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt


Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.
C22_1 - Indkørsel forbudt.

C22_1 - Indkørsel forbudt.


C22_1 - Motorkøretøj, stor knallert, traktor og motorredskab indkørsel forbudt.
C22_2 - Motorcykel forbudt

C22_2 - Motorcykel forbudt


Motorcykel og stor knallert indkørsel forbudt.
C23_1 - Lastbil forbudt

C23_1 - Lastbil forbudt


Lastbil forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder lastbilvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
C23_2 - Bus forbudt

C23_2 - Bus forbudt


Bus forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på undertavle begrænses til, kun at gælde for køretøjer, herunder busvogntog, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
C23_3 - Kørsel med farligt gods forbudt

C23_3 - Kørsel med farligt gods forbudt


Kørsel med farligt gods forbudt: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, der medbringer farligt gods som defineret i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Det kan på en undertavle præciseres, hvilken tidsperiode forbuddet gælder.
C24_1 - Traktor og motorredskab forbudt

C24_1 - Traktor og motorredskab forbudt


Traktor og motorredskab forbudt: Forbuddet kan med vægtangivelse på en undertavle begrænses til kun at gælde for traktorer og motorredskaber, herunder vogntog med disse køretøjer, hvis samlede tilladte totalvægt er større end den angivne.
C25_1 - Cykler og lille knallert forbudt

C25_1 - Cykler og lille knallert forbudt


Cykler og lille knallert forbudt
C41 - Vognbredde

C41 - Vognbredde


Vognbredde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis bredde inklusiv læs er større end den angivne.
C42 - Vognhøjde

C42 - Vognhøjde


Vognhøjde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, hvis højde inklusiv læs er større end den angivne.
C43 - Vognlængde

C43 - Vognlængde


Vognlængde: Tavlen forbyder kørsel med køretøjer, herunder vogntog, hvis længde inklusiv læs er længere end det angivne.
C51 - Overhaling forbudt

C51 - Overhaling forbudt


Overhaling forbudt: Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykler og tohjulet lille knallert.
C52 - Overhaling med lastbil forbudt

C52 - Overhaling med lastbil forbudt


Overhaling med lastbil forbudt: Tavlen forbyder overhaling med lastbil og lastbilvogntog. Forbuddet gælder ikke ved overhaling af tohjulet cykel og tohjulet lille knallert. Det kan angives på en undertavle, at det også er forbudt at overhale med andre køretøjsarter. Det forbyder ikke dig at overhale en lastbil.
C53 - Ophør af overhaling forbudt

C53 - Ophør af overhaling forbudt


Ophør af overhaling forbudt
C54 - Ophør af overhaling med lastbil forbudt

C54 - Ophør af overhaling med lastbil forbudt


Ophør af overhaling med lastbil forbudt
C55 - Lokal hastigheds-begrænsning

C55 - Lokal hastigheds-begrænsning


Lokal hastighedsbegrænsning: Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, indtil den ophæves med ophørstavle.
C56 - Ophør af lokal hastigheds- begrænsning

C56 - Ophør af lokal hastigheds- begrænsning


Ophør af lokal hastigheds begrænsning: Tavlen kan være forsynet med en undertavle med by symbolet for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. Herefter vil hastigheden være 50 km/t.
C59 - Ophør af forbud

C59 - Ophør af forbud


Ophør af forbud: Angiver ophør af lokal hastigheds begrænsning og evt. overhalingsforbud.
C61 - Standsning forbudt

C61 - Standsning forbudt


Standsning forbudt: Tavlen forbyder standsning på kørebanen, som ikke sker af hensyn til den øvrige færdsel. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.
C62 - Parkering forbudt

C62 - Parkering forbudt


Parkering forbudt: Tavlen forbyder parkering på kørebanen, men forbyder ikke standsning. Forbuddets nærmere indhold kan angives på en undertavle.
D11_1 - Påbudt kørselsretning

D11_1 - Påbudt kørselsretning


Påbudt kørselsretning: Du skal køre I den retning pilen viser.
D11_6 - Påbudt kørselsretning

D11_6 - Påbudt kørselsretning


Påbudt kørselsretning: Du skal køre i en af de retninger pilene peger.
D12 - Påbudt kørselsretning i rundkørsel

D12 - Påbudt kørselsretning i rundkørsel


Påbudt kørselsretning i rundkørsel.
D15_2 - Påbudt passage

D15_2 - Påbudt passage


Påbudt passage: Du skal passere tavlen i den retning pilen peger.
D16 - Valgfri passage

D16 - Valgfri passage


Valgfri passage: Du må selv vælge, om du vil køre højre eller venstre om tavlen.
D21 - Cykelsti

D21 - Cykelsti


Cykelsti.
D22 - Gangsti

D22 - Gangsti


Gangsti.
D26_1 - Delt sti

D26_1 - Delt sti


Delt sti.
D55 - Mindste hastighed

D55 - Mindste hastighed


Mindste hastighed: Angiver en minimums hastighed - bruges kun i forbindelse med et krybespor.
E11_4 - Ophængt pilafmærke

E11_4 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umiddelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre I fra den vognbane.
E11_6 - Ophængt pilafmærke

E11_6 - Ophængt pilafmærke


Ophængt pilafmærke: Anbringes umidelbart over den vognbane tavle den gælder for, og angiver i hvilken retning man skal køre i fra den vognbane.
E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.
E16_2_2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift

E16_2_2 - Vognbaneforløb med vognbaneskift


Ved vognbaneskift, skal man sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre.
E17_1 - Fodgængerfelt

E17_1 - Fodgængerfelt


Fodgængerfelt Opstilles lige ved fodgængerfeltet.
E18 - Blind vej

E18 - Blind vej


Blind vej.
E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre

E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre


Ensrettet færdsel mod højre.
E37 - Krybespor

E37 - Krybespor


Krybespor: Krybespor. Kan man ikke køre mindst 50 km/t, skal man køre ud i krybesporet. Dette gælder for alle køretøjer. Man kører efter reglen for vognbaneskift.
E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel

E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel


Hastighedsangivelse for frakørsel: Angiver en anbefalet hastighed.
E42 - Motorvej

E42 - Motorvej


Motorvej: Angiver at du kører ind på en motorvej. Den generelle hastighed er 130 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.
E43 - Motortrafikvej

E43 - Motortrafikvej


Motortrafikvej: Angiver at du kører ind på en motortrafikvej. Den generelle hastighed er 80 km/t. Vær særlig opmærksom på vejens type.
E44 - Motorvej ophører

E44 - Motorvej ophører


Motorvej ophører: Opstilles hvor mororvejen ophører - opstilles ikke ved frakørsels baner.
E45 - Motortrafikvej ophører

E45 - Motortrafikvej ophører


Motortrafikvej ophører.
E49 - Gågade

E49 - Gågade


Gågade.
E50 - Ophør af gågade

E50 - Ophør af gågade


Ophør af gågade.
E51 - Opholds- og legeområde

E51 - Opholds- og legeområde


Opholds- og legeområde: Her har børn fortrinsret og man må kun parkere, hvis der er parkeringbåse.
E53 - Område med fartdæmpning

E53 - Område med fartdæmpning


Område med fartdæmpning: Angiver en anbefalet hastighed.
E55 - Tættere bebygget område

E55 - Tættere bebygget område


Tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ind i tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 50 km/t.
Uc33_2_1 - Parkeringstavle

Uc33_2_1 - Parkeringstavle


Parkeringstavle. Tidsbegrænsning på 1 time - indenfor angivne tidsrum, udenfor det angive tidsrum må du parkere ubegrænset.
Uc60_1 - Restriktion

Uc60_1 - Restriktion


Restriktionen gælder både før og efter tavlen.
Uc60_2 - Restriktionen

Uc60_2 - Restriktionen begynder ved tavlen


Restriktionen begynder ved tavlen - forestil dig, at du kører ind i tavlen og lægger den ned i den retning pilen peger, gælder forbudet.
Uc60_5_1 - Standsning

Uc60_5_1 - Standsning


Standsning på rabat forbudt.
Uc60_6_1 - Parkering

Uc60_6_1 - Parkering


Parkering på rabat forbudt.
Uc61_1_1 - Af- og pålæsning

Uc61_1_1 - Af- og pålæsning


Af- og pålæsning tilladt.
Uc61_2 - Standsning forbudt

Uc61_2 - Standsning forbudt


Standsning forbudt: Angiver at standsning er forbudt inden for de angivende tidspunkter. Sorte tal angiver hverdage tal - parentes gælder for lørdage og røde tal for søn og – hellidage.
Uc62_2 - Parkering forbudt

Uc62_2 - Parkering forbudt


Parkering forbudt: Angiver at pakering er forbudt inden for de angivende tidspunkter - sorte tal angiver hverdage tal - parentes gælder for lørdage og røde tal for søn og – hellidage.